Over Galina
Medium & Gidsen
Wat doe ik
CONSULTEN
Gastenboek
Fotoalbum
WORKSHOP, CURSUSSEN
Contactformulier
Paranormale avond
Contactformulier
Aanmeldformulier
CURSUSSEN AGENDA
REIS RUSLAND
foto's  Reis Rusland
PARAVIEW BEURZEN

HET MEDIUM.

Wat is nu precies een Medium

Mediums heb je in vele gradaties. Mediums zijn een intermediair tussen de ‘zichtbare en onzichtbare’ wereld en heeft het vermogen om zich af te stemmen daarmee. Het medium dat zich afstemt met de zogenaamde ‘onstoffelijke’ wereld schouwt in morfogenetische velden.

Het schouwen (zien, waarnemen) noemen wij zintuiglijke waarnemingen.

Er zijn mediums die inductor (bv. materiaal van vrager in consult) gebruiken. Zo zijn er diverse mediums die tarotkaarten leggen of op een andere manier met kaarten werken; opties van de ziel kunnen waarnemen en in feite schouwen in de Akasha van de consultant. Dat daarbij vaak in de aura wordt geschouwd moge duidelijk zijn, maar dat geldt niet voor ieder medium.

Sommige mediums zijn ‘helderruikend, heldervoelend, helderhorend’ en hebben niet altijd contacten met zielen die niet meer op aarde leven. Dat sommige mediums alleen ‘horen’ of ruiken’ of ‘voelen’ valt onder de noemer: mediumschap. Mediums kunnen ook via tekenen, schilderen enzovoort ‘contact’ krijgen met de Hogere Zelf van de consultant. Contact maken met spirituele gidsen en meesters van het licht op een dergelijke manier de benodigde inzichten, opties, op je pad van het leven in het NU verschaffen, kan voor een medium een van de werkwijzen zijn.

Sommige mediums hebben het vermogen om te channelen (kanaal zijn) en de berichten die nodig zijn voor de consultant door te geven. Denk maar aan Edgar Cayce die ‘de slapende profeet’ werd genoemd. Deze mediums ‘tappen’ als het ware uit de Universele Akasha. Een kosmische bibliotheek die voor een ieder toegankelijk is. Niet alleen voor mediums/paragnosten en healers, maar voor ieder mens, omdat we allemaal uit dezelfde BRON komen.Zo zijn er ook mediums die ‘automatische schrift’ bezigen en ook daar valt mediumschap ook onder.Mediums noemen zich (vaak) paragnost of helderziende, en zij kunnen op een zintuiglijke manier waarnemen, beredeneren of paranormaal niveau, die door niet fysieke ogen of zintuigen zijn waar te nemen. Door helder te voelen, helder te zien en helder te ruiken gebruiken paragnosten en mediums op een andere manier hun zintuigen. Ieder medium of paragnost heeft een specialisatie, zoals dat in de incarnatie is meegenomen.

Mediums noemen zich (vaak) paragnost of helderziende, en zij kunnen op een zintuiglijke manier waarnemen, beredeneren of paranormaal niveau, die door niet fysieke ogen of zintuigen zijn waar te nemen. Door helder te voelen, helder te zien en helder te ruiken gebruiken paragnosten en mediums op een andere manier hun zintuigen. Ieder medium of paragnost heeft een specialisatie, zoals dat in de incarnatie is meegenomen. Ook de paragnost dient opleidingen en trainingen te blijven volgen, mits daartoe aanleiding is. Zeker is dat deze ‘ paranormale gaven’ bij ieder mens in potentie aanwezig is.

Begrippen, paranormale specialiteiten

mental medium

Het woord Mental staat voor het mentale contact dat een medium legt met overleden personen, gidsen, spirituele wereld. Een Mental medium ontvangt voor u informatie en gegevens waarmee hij of zij u een stuk op weg kan helpen, wij noemen dit communiceren met overleden of boodschappen van gene zijde, dit niet te verwarren met channelen. Een mental medium kan communiceert dus met de energieën die zich veelal buiten ons bewustzijn bevinden. U kunt dus met name bij een mental medium terecht als u vragen heeft over uw dierbare overledenen, gidsen e.d en dit kan heel hulpvol zijn bij het verwerken van een verlies of inzicht. Via het kanaal dat dit medium opent zijn zij ook in staat om andere vragen te beantwoorden. Er zijn verschillende manieren van communiceren met overledenen en spirituele wereld zo kunt u bijvoorbeeld denken aan; helder voelen, helder horen, helder zien of helder ruiken. Als u contact opneemt met een mental medium is het niet de bedoeling dat u informatie verschaft. Het medium zal eerst aangeven met wie zij voor u contact hebben door middel van bewijzen( contakt met overledenen). Dit houd niet in dat zij altijd in staat zullen zijn contact te leggen met de persoon waarmee u graag contact wilt hebben, want ook aan gene zijde bestaat de vrije wil. Een mental medium doet in principe geen voorspellingen, tenzij een overleden persoon, gids of spirituele wereld hierover informatie doorgeeft aan het medium, wel het geven van inzichten en vooruitzichten. Een mental medium werkt vanuit de spirituele wereld en is de stem voor diegene die geen stem meer hebben. De ambassadeur tussen twee werelden.

psychic medium

Het woord psychic is het Engelse woord voor psychometrie. Een psychic medium haalt informatie uit alle energie die om u heen is. Deze energie vertaald het medium in woorden, beelden, inhoud en mogelijk een ondersteunende boodschap. Zo is een psychic medium heel goed in staat om aan de hand van uw stem informatie van u te ontvangen en analyseren maar deze analyse is bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk aan de hand van een trouwring of foto, het zogenoemde foto lezen.  Met alle verkregen informatie in combinatie met levenservaring is een psychic medium goed in staat uw situatie te analyseren en kan vandaar uit adviseren en een verwachting uitspreken. Zij zijn met name erg goed in het analyseren van het karakter, emotionele gebeurtenissen en aanwezige talenten. Kortom een Psychic medium kan u inzichten en vooruitzichten verschaffen.

 

healing medium

Een healing medium kent veel overeenkomsten met een mental of psychic medium. Zij halen informatie uit uw energie door bijvoorbeeld het horen en aanvoelen van uw stem of door met hun handen de energie aan te voelen. Een healing medium kan op deze manier aanvoelen in welk gebied van uw lichaam klachten zijn. Dat wat een healing medium kan zien of voelen is informatie op energetische niveau. Maar het woord healer heeft een veel ruimere betekenis. Een healing medium ontvangt voor u ook informatie die kan helpen op zoek te gaan naar de bron van de klacht en de oorzaak. Door waarnemingen moet een healing medium in staat zijn aan de hand van voelen, zien of horen wat er in uw verleden heeft plaatsgevonden waardoor u nu deze klachten heeft. Dus het vinden van antwoorden over de oorzaak en de bron onder de oorzaak, zodat deze informatie geaccepteerd kan worden om het vervolgens te kunnen transformeren. Het healen gebeurt dus niet alleen op fysiek niveau maar ook op het mentale aspect van de mens, het totaal beeld.
Met behulp van inzichten en het werken van door behandeling met energie is een healing medium in staat blokkades in het lichaam op te lossen. Pijnbestrijding is daarbij mogelijk en zelden maar soms ook genezing. De beslissing tot genezing ligt niet in handen van een healing medium. Omdat een healing medium alleen een lichaam is dat informatie en energie doorgeeft vanuit de spirituele wereld ligt de keuze of een persoon wel of niet geneest bij hem of haar zelf. Die keuze wordt mogelijk gemaakt door 'het lot', of hogere hand die het medium tijdens het healing proces informatie verschaffen. Tevens heeft ook de verandering die bij een persoon plaats vindt, acceptatie en leerproces invloed op een mogelijke genezing. U mag van een healing medium geen medische kennis verwachten. Nu is een healing medium geen arts, dokter of psychiater en hij of zij zal u altijd eerst vragen of u een deskundige bezocht heeft. Zo niet dan zal hij of zij altijd aanraden dit alsnog te doen.

 

  

 

 

 

 

 

Medium Galina | info@wijzernaarhetlicht.nl